Obchodné údaje

Autostorm s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41071/T 

Prevádzka :

Slovakia Ring

Orechová Potôň 800

IČO : 51202131

DIČ : SK2120629049

Tel.: +421 907 762 929

Email: aautostorm@gmail.com